Public Access Defibrillation

Public Access Defibrillation tarkoittaa nimensä mukaisesti julkisesti kansalaisten saataville asetettuja neuvovia defibrillaattoreita. Käsitteeseen kuuluu myös olennaisesti koulutetut laitteen käyttäjät ja ensihoitokeskuksen ohjaus.

Public Access Defibrillation tarkoittaa nimensä mukaisesti julkisesti kansalaisten saataville asetettuja neuvovia defibrillaattoreita. Käsitteeseen kuuluu myös olennaisesti koulutetut laitteen käyttäjät ja ensihoitokeskuksen ohjaus.


Sydämenpysähdyksestä selviytyminen on todennäköisempää, mikäli maallikko tai ensihoitohenkilöstö havaitsee jo sydämenpysähdyksen alkuvaiheessa, potilas saa maallikkoelvytystä tai sydämenpysähdyksen rytmi on kammiovärinä tai sykkeetön kammiotakykardia (Sasson ym. 2010).

Kaupunkialueella potilaan tavoittamisviive on keskimäärin 6-10 minuuttia (Kuisma ja Määttä 1996, Kämäräinen ym. 2007). Aivovaurion etenemisen ja potilaan selviytymisen kannalta jokainen minuutti viivettä elvytyksen aloitukseen ja defibrillaatioon on ratkaiseva. Nyrkkisääntönä pidetään sitä, että jokaista minuuttia kohden potilaan selviytymisennuste heikkenee noin 10-12 %, mikäli mitään elvytystoimia ei suoriteta.

Kammiovärinän ainoa hoito on sydämen rytmin pysäyttäminen tasavirtasähköiskulla eli defibrillaatio. Defibrillaation jälkeen sydän voi käynnistyä normaalirytmillä.

Lisäksi onnistuneen elvytyksen perustana on nopeasti aloitettu peruselvytys ennen defibrillaatiota ja defibrillaation jälkeen sydämen uudelleen käynnistyttyä jatkohoito, jotta kammiovärinä ei uusiudu.

Jos defibrillaation nopeutta onnistutaan kehittämään, pystytään ihmishenkiä pelastamaan ja onnistuneissa elvytyksissä vähentämään aivovaurioiden määrää. Suomesta on tiedossa jo useita onnistumisia maallikon suorittamasta defibrillaatiosta ja onnistumisten ansiosta sydänpysähdyksen kokeneen ihmisen elämä on voinut jatkunut normaalina.

Defibrillaattorit ovat pienikokoisia, hinnat kohtuullisia ja käyttö on helppoa. Laite neuvoo käyttäjää suomenkielisillä ääni- ja tekstiohjeilla. Defibrillaattorilla ei voi aiheuttaa vahinkoa, koska se antaa iskun vain, mikäli potilas sitä tarvitsee.

Maallikkodefibrillaatio-ohjelma

Käsitteellä maallikkodefibrillaatio-ohjelma, ”Public access defibrillation (PAD)” tarkoitetaan kansainvälisissä julkaisuissa järjestelmää, jossa valikoiduista maallikoista koostuvia ryhmiä koulutetaan tunnistamaan elottomuus, aloittamaan painelu-puhalluselvytys ja suorittamaan nopea defibrillaatio neuvovaa puoliautomaattista defibrillaattoria käyttäen. Ryhmät toimivat osana ensihoitojärjestelmää ja niiden toimintaa valvoo viranomainen. Käsitteeseen kuuluu myös oleellisesti se, että defibrillaattorit sijoitetaan valikoituihin paikkoihin, joissa sydänpysähdyksestä kärsivän potilaan kohtaaminen on todennäköistä (European Resuscitation Council 2010).

Euroopan elvytysneuvoston suositusten mukaan maallikkodefibrillaatio-ohjelman tulee täyttää seuraavat
edellytykset: suunniteltu ja harjoiteltu toimintamalli, maallikkoauttajien koulutus peruselvytykseen ja defibrillaation suorittamiseen sekä ohjelman jatkuva seuranta ja kehittäminen. Ohjelman tulee myös olla osa paikallista ensihoitojärjestelmää.

Kokemuksemme maallikkodefibrillaatiohankkeista

Olemme toteuttaneet maallikkodefibrillaatiohankkeita muun muassa Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Erityisellä toimintamallillamme voimme toteuttaa alueellanne maallikkodefibrillaatiohankkeen ilman sairaanhoitopiirille aiheutuvia kustannuksia. Hankkeiden yhteydessä olemme toteuttaneet erikseen yhdessä laatimamme projektisuunnitelman mukaista toimintaa. Järkevällä projektisuunnittelulla voidaan tehostaa hankkeen vaikuttavuutta ja toiminnallisuutta myös pitkällä aikavälillä. Hankesuunnittelussa olemme pyrkineet huomioimaan myös elvytystietouden lisäämistä alueella. Mikäli olette kiinnostuneet aloittamaan ns. maallikkodefibrillaatiohankkeen alueellanne, autamme mielellämme sopivan toimintakonseptin laatimisessa.

Linkit:
>Tiedote Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marko Parviainen
marko.parviainen@merplast.fi
p. 010 279 2601

Pyydä tarjous defibrillaattorista!

Nimi (pakollinen)

Olen
YritysasiakasYksityisasiakas

Minua kiinnostaa ensisijaisesti laitteen
OstoVuokraus/leasing kuukausimaksulla

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Paikkakunta (pakollinen)

Viesti (vapaaehtoinen)