Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste koskien palautteita ja yhteydenottolomakkeita

Sivustolla käytetyt Internet-palautelomakkeet on tarkoitettu palautteen tai tietojen keräämiseen Merplast Oy:n sidosryhmiltä. Palautelomakkeella annetut tiedot tallennetaan palautteen antajan toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi. Yksityishenkilöiden rahoitushakemuksen tietoja käytetään luottopäätöksen arviointiin.

1. Rekisterinpitäjä:
Merplast Oy, Leväsentie 23, 70780 KUOPIO

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Marko Parviainen, toimitusjohtaja
Postiosoite: Merplast Oy/henkilörekisteriasiat
Leväsentie 23,70780 KUOPIO
Puhelin: 010 279 2601
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@merplast.fi

3. Rekisterin nimi:
Merplast Oy/asiakasyhteydenotot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Lomakkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus antaa palautetta tai esittää kysymyksiä Merplast Oy:lle. Palautelomakkeella kysytään palautteen antajan yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta palautteen voi lähettää myös anonyymisti. Palautteenantajan pyynnöstä rekisterinpitäjä pyrkii itse tai Merplast Oy:n vastuuhenkilön kautta selvittämään palautteessa esitetyn kysymyksen tai järjestämään muun yhteydenoton palautteen asianmukaiseksi käsittelemiseksi.

Palautelomakkeella annetut tiedot poistetaan rekisteristä kokonaisuudessaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua palautteen perusteella annetusta vastauksesta tai muusta yhteydenotosta. Jos palautteen käsittely edellyttää useita yhteydenottoja palautteenantajaan lasketaan kolmen kuukauden aika viimeisestä yhteydenotosta.

Palautteet, joiden rekisterinpitäjä ei katso edellyttävän yhteydenottoa palautteenantajaan, poistetaan rekisteristä yhden kuukauden kuluessa palautteen saapumisesta rekisterinpitäjälle.

Yksityishenkilön rahoitushakemuksen tietoja käytetään arvioitaessa kuluttaja-asiakkaan luottokelpoisuutta tiliasiakkuuteen. Rahoitushakemuksen tiedot poistetaan rekisteristä kokonaisuudessaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua palautteen perusteella annetusta vastauksesta tai muusta yhteydenotosta. Jos palautteen käsittely edellyttää useita yhteydenottoja palautteenantajaan lasketaan kolmen kuukauden aika viimeisestä yhteydenotosta.

5. Rekisterin tietosisältö:
Palautelomakkeelta tallentuvat rekisteriin seuraavat palautteenantajan antamat tiedot: henkilön nimi, kaupunki, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rahoitushakemuksessa tallennetaan lisäksi henkilön työsuhteeseen, asumismuotoon ja siviilisäätyyn liittyviä tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot antaa palautetta tai luottohakemusta tekevä henkilö itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Yksittäisen palautteen käsittelyä varten siinä annettuja tietoja luovutetaan vain sille Merplast Oy:n kuuluvalle yhteisölle tai henkilölle, jolle palaute on osoitettu.

Rahoitushakemusten osalta Merplast Oy voi toimittaa tietoja kolmansille osapuolille, kuten rahoituslaitoksille. Rahoitushakemusten osalta kolmannet osapuolet saattavat luovuttaa annettuja tietoja edelleen omille konserniyhtiöilleen.

Palautteen kohdistuessa ZOLL -konsernin EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella olevaan yhteisöön, palautteen sisältämiä tietoja luovutetaan kyseessä olevalle yhteisölle rekisteröidyn toimeksiannon toteuttamiseksi tai henkilötietolain 22, 22 a tai 23 §:n perusteella.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja muussa kuin palautteen käsittelemistarkoituksessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Palautteet tulevat Merplast Oy:n myyntiin sähköpostilla. Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain asian käsittelyn kannalta tarpeellisille myynnin johdon ja asiakaspalvelun henkilöihin.

Palautteessa annettuja tietoja luovutetaan palautteen käsittelemiksi vain sille taholle, jota annettu palaute koskee.

9. Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.

10. Muuta huomioitavaa:
Merplast Oy voi seurata kävijöiden käyttäytymistä sivustollaan Google Analytics -palvelulla. Seurannan tarkoituksena on käyttäjäkokemuksen parantaminen tai markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen. Tuloksia analysoidaan tilastollisin menetelmin, eikä tuloksista voida erotella yksittäisen käyttäjän aktiviteetteja.

Pyydä tarjous defibrillaattorista!

Nimi (pakollinen)

Olen
YritysasiakasYksityisasiakas

Minua kiinnostaa ensisijaisesti laitteen
OstoVuokraus/leasing kuukausimaksulla

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Paikkakunta (pakollinen)

Viesti (vapaaehtoinen)