Defibrillaattorin käyttökoulutus

Kun olette tehneet päätöksen tehdä työpaikastanne sydänturvallisemman, huolehdimme laitteen implementoinnista organisaatioonne

 • Sovitaan käyttökoulutuspäivä, jolloin henkilökuntanne osallistuu laitteen käyttökoulutukseen. Koulutus sisältää seuraavat asiat:
  • Asiantuntijamme tulee kertomaan henkilökunnallenne äkillisestä sydänpysähdyksestä, sen esiintyvyydestä ja riskitekijöistä. Tieto henkilökunnalle varhaisen defibrilloinnin merkityksestä ja laitteen tarpeellisuudesta.
  • Asiantuntijamme kertoo miksi defibrillaattoria käytetään, millaisia ominaisuuksia laitteessa on ja miten sitä käytetään. Henkilökunta pääsee konkreettisesti tutustumaan laitteeseen ja näkee miten helppoa laitetta on käyttää. Edellä mainitulla menettelyllä pyritään madaltamaan käyttökynnystä.
  • Suunnitellaan laitteiden sijoituspaikat organisaatioonne. Merkitään laitteet selvästi asianmukaisilla opastekilvillä. Ohjeistetaan tarvittaessa asentajaa laitekaappien asennuksista ja tehdään laitekaapeille tarvittavat esiasetukset.
  • Nimetään laitevastaava, joka vastaa laitteen seurannasta ja tarvikkeiden tilauksesta
  • Tiedotetaan defibrillaattorista henkilökuntaa sähköpostilla ja/tai muilla menetelmillä. Samassa postissa kerrotaan varhaisen defibrilloinnin merkityksestä. Avustamme materiaalin laatimisessa.
  • Sovitaan tarvittaessa laitteiden ja koulutusten ylläpidosta ja päivityksistä. Tällöin ylläpidämme laitetietoja ja ilmoittamme, kun esim. elektrodit tai akku kaipaa vaihtoa tai mikäli laitteeseen suositellaan tehtäväksi päivitys (esim. elvytysohjeiden muuttuessa tms.). Voimme myös huolehtia henkilökunnan säännöllisestä koulutuksesta sovituin väliajoin.

Voit tutustua järjestämiimme kursseihin osoitteessa http://www.ensiapukurssi.com

Kysy lisää asiakaspalvelustamme, p. 010 279 2600 tai info@merplast.fi