Defirekisteri


Defibrillaattorirekisteri, eli ns. defirekisteri on hyödyksi viranomaisille

Kun yrityksenne on tehnyt päätöksen hankkia ns. maallikkodefibrillaattorin, on syytä harkita laitteen lisäämistä valtakunnalliseen defirekisteriin. Rekisterin tarkoituksena on kansalaisten, terveydenhuollon ammattilaisten ja viranomaisten tiedon lisääntyminen peruselvytyksestä ja laitekattavuudesta maassa.

Neuvovia defibrillaattoreita on myyty ja sijoitettu julkisiin tiloihin Suomessa. Laitteiden määrästä ja sijainnista ei kuitenkaan ole olemassa kattavaa tietoa. Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa on perustettu vapaaehtoisuuteen perustuva rekisterijärjestelmä.

Suomen Elvytysneuvosto, Suomen Punainen Risti ja Sydänliitto käynnistävät vuonna 2011 projektin rekisterin perustamiseksi Suomeen. Defirekisterin perustamiseen on saatu tukea laitteiden maahantuojilta, mutta se on toiminnassaan riippumaton ja avoin kaikille, riippumatta laitteen valmistajasta tai myyjästä.

Rekisterin ensimmäinen versio julkistettiin 22.3.2012. Neuvovan defibrillaattorin haltijat voivat vapaaehtoisuuteen perustuen liittää laitteensa rekisteriin. Laitteen rekisteröinnillä he myös muodollisesti sitoutuvat ylläpitämään laitteen toimintakunnossa ilmoittamassaan kohteessa. Laitteen ylläpitäjän tulee säännöllisin väliajoin käydä defirekisterissä vahvistamassa laitteensa toimintakuntoisuus ja sijainti. Näin pyritään varmistamaan rekisterin ajantasaisuus ja luotettavuus.

Rekisteriin on tarkoitus saada mahdollisimman kattavasti sekä yksityisten että yhteisöjen omistuksessa olevia neuvovia puoliautomaattisia defibrillaattoreita. Rekisterin tiedot ovat vapaasti asiaan liittyvien viranomaistahojen käytössä. Ensihoidon vastuuviranomaiset voivat halutessaan saada käyttöön rekisterin tietoja omalta toiminta-alueeltaan. Defirekisteriä voi hyödyntää esimerkiksi ensivastejärjestelmän kehittämiseen sekä uusien defibrillaattorin sijoituspaikkojen selvittämiseen.

Mikäli laitteen haltija siihen suostuu, tulee kyseisen laitteen sijainti ja osa tiedoista näkymään rekisterin web-sivustolla. Web-sivuston tarkoituksena on tarjota kansalaisille tietoa sydänpysähdyspotilaan hoidosta ja neuvovista defibrillaattoreista, sekä varmistaa, että laitteet myös tulisivat tarvittaessa käyttöön.

Voit lisätä laitteenne defirekisteriin tästä linkistä