Käyttöehdot

Sivuston käyttöehdot

SIVUJEN TAVOITE
Merplast Oy:n Defibrillaattori.eu Internet-sivut tarjoavat ajan tasalla olevaa tietoa kaikille defibrillaattoreista kiinnostuneille.

KÄYTTÖEHDOT
Internet-sivujen (www.defibrillaattori.eu) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Merplast Oy voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Merplast Oy:n Internet-sivujen käytöstä.

TEKIJÄNOIKEUDET
Defibrillaattori.eu Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Merplast Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Merplast Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Defibrillaattori.eu Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Merplast Oy:n erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

TUNNUSMERKIT
”ZOLL” ja ”ZOLL”-logo ovat ZOLL Medical Corporationin suojattuja tavaramerkkejä. ”Sydänturvallinen työpaikka Hjärtsäker arbetsplats” (tavaramerkki 260591) ja Merplast Oy:n tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat Merplast -konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

VASTUUVAPAUTUS
Defibrillaattori.eu Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. Merplast Oy ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Merplast Oy ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Merplast Oy ei vastaa sivujen saatavuudesta. Merplast Oy pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Defibrillaattori.eu Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Merplast Oy:llä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Merplast Oy:n toimesta eikä Merplast Oy vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Merplast Oy ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Merplast Oy ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Merplast Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

AINEISTON LÄHETTÄMINEN MERPLAST OY:LLE
Lähettämällä aineistoa jollekin Merplast Oy:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Merplast Oy:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.
Merplast Oy ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Merplast Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

YKSITYISYYDEN SUOJA
Merplast Oy noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Defibrillaattori.eu Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Merplast Oy:lle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Merplast Oy:lle tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Merplast Oy:n Internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

EVÄSTEET
Merplast Oy voi käyttää Defibrillaattori.eu -sivustolla väliaikaisia evästeitä (temporary cookies) parantaakseen käyttäjäkokemusta.