Tietoa defibrillaattorista

Suomen suosituin maallikkodefibrillaattori

ZOLL AED PLUS on ns. neuvova maallikkodefibrillaattori, eli se opastaa auttajaa suomenkielisin ääni- ja tekstiohjein vaihe vaiheelta toimimaan oikein. Auttajan ei tarvitse itse päätellä tarvitseeko autettava defibrillaatioiskua, vaan kone tekee päätöksen tarvitaanko iskua antaa vai ei. Käyttäjän tehtäväksi jää laitteen ohjeiden kuuntelu ja niiden mukaisesti toimiminen. Laitteen monipuolisten ominaisuuksien ja laadukkaan palvelumme ansiosta ZOLL on selvästi eniten hankittu laite Suomessa. 

Maallikoille tarkoitettu – reaaliaikainen elvytyspalaute

ZOLL on tuonut ammattilaitteisiin kehittämänsä ainutlaatuisen reaaliaikaisen elvytyspalautteen myös maallikkolaitteisiinsa. Älykäs laite pystyy ohjaamaan maallikkoauttajaa painelemaan oikeassa tahdissa (100-120x minuutissa) ja painelemaan sopivalla voimakkuudella (vähintään 5cm). Elvytyspalautteen ansiosta myös maallikko pystyy antamaan entistä helpommin huippulaatuista paineluelvytystä!

Edulliset elinkaarikustannukset – ei kustannuksia ensimmäiseen viiteen vuoteen!

ZOLL AED PLUS on myös elinkaarikustannuksiltaan edullinen. Defibrillaattorin hankinta on useamman vuoden investointi, joten ei ole yhdentekevää mitä kustannuksia laitteesi aiheuttaa seuraavien vuosien aikana.

Luotettava laite pitkällä takuulla

Markkinoimamme defibrillaattori täyttää myös vaativimpien käyttäjiemme toivomukset laadun ja luotettavuuden suhteen. ZOLL on maailman johtavia defibrillaatiolaitteiden valmistajia ja useat yliopistosairaalat Suomessa luottavat ZOLL -defibrillaattoreihin. Laitteen takuu on viisi (5) vuotta, jonka voi laajentaa veloituksetta valmistajan sivuilla seitsemään (7) vuoteen.

Tiesitkö, että elottomuus alkaa aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa jo kolmessa minuutissa?

Pelkällä painelu-puhalluselvytyksellä ei juuri koskaan saada pysähtynyttä (kammiovärinässä olevaa) sydäntä pumppaamaan. Tehokkaan painelu-puhalluselvytyksen lisäksi tarvitaan defibrillaattori, eli ns. sydämenkäynnistäjä. Defibrillaattori neuvoo auttaajaa toimimaan oikein elvytystilanteessa.